Poppy Stopper

Poppy Stopper

  • BPA free silicone
  • Red poppy flower shape
  • Fits standard size wine bottles
  • Dishwasher safe
 
Quantity
Price $1.99